Mateřská škola Kochánky Mateřská škola Kochánky
Kontakt
Kochánky 146,
Předměřice nad Jizerou
294 74

+420 605 863 256
skolka@kochanky.cz

Mateřská škola Kochánky je jednotřídní vesnickou školou s kapacitou 21 dětí. Naleznete nás na okraji obce Kochánky v budově, která již dříve k těmto účelům sloužila. Na budovu školy navazuje nově zrekonstruovaná zahrada, ve které je umístěno několik dětských herních prvků a velké pískoviště. Vzhledem k tomu, že škola se nachází na okraji obce, máme blízko k přírodě, kterou s dětmi poznáváme.

Naším cílem je vytvořit optimální podmínky pro všestranný rozvoj dětí. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Za plotem je krásný svět, objevme ho spolu hned “, který směřuje k harmonickému rozvoji dětské osobnosti s ohledem na individualitu každého dítěte.

Hlavními cíli programu jsou:

  1. Seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí (domácnost, obec, příroda) a vytvořit k tomuto prostředí kladný vztah.
  2. Pomoci dítěti osvojit si takové normy chování, díky kterým bude plnohodnotným členem společnosti a bude mít kladný vztah s lidmi v jeho okolí.

Seznámit děti s místem bydliště a jeho okolím je základním předpokladem pro jeho orientaci ve světě, proto je tento bod jedním z hlavních cílů našeho vzdělávacího programu.

V mateřské škole se dítě poprvé za svůj život dostává do širší společnosti lidí a proto je druhým bodem našeho vzdělávacího programu osvojování takových norem chování, díky kterým bude dítě plnohodnotným členem společnosti a bude mít kladný vztah s ostatními lidmi v jeho okolí. K naplnění prvního vzdělávacího cíle dochází především při řízených činnostech ve třídě a při vycházkách po obci a okolní přírodě. Druhý vzdělávací cíl je naplňován především běžnými činnostmi v mateřské škole, kdy se děti za přítomnosti učitelky mezi sebou učí jak se chovat jeden k druhému, učí se mezi sebou podělit o hračky, poděkovat a pomoci mladšímu kamarádovi.

Rodiče jsou hlavní vychovatelé – mateřská škola na rodinnou výchovu navazuje a doplňuje. V mateřské škole neučíme děti oblékat, jíst lžící, obouvat se, mýt si ruce a používat WC – my pomáháme a podporujeme. Tyto činnosti, by děti měly umět z domova. Děti by měly být i doma vedeny k co největší samostatnosti při samoobslužných činnostech.

Základním úkolem naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.