Mateřská škola Kochánky Mateřská škola Kochánky
Kontakt
Kochánky 146,
Předměřice nad Jizerou
294 74

+420 605 863 256
skolka@kochanky.cz

Naše mateřská škola realizuje projekt „MŠ Kochánky – Šablony II“, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013574, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů, zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. a II.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a projektový den mimo školu.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU a je realizován od školního roku 2017/2018 do školního roku 2020/2021.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.