Mateřská škola Kochánky Mateřská škola Kochánky
Kontakt
Kochánky 146,
Předměřice nad Jizerou
294 74

+420 605 863 256
skolka@kochanky.cz

Naše mateřská škola realizuje projekt „MŠ Kochánky – Šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020078, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_20_080 Šablony III,

Projekt je zaměřen na personální podporu  a projektový den ve škole.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU a je realizován od školního roku 2017/2018 do konce září 2022.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Projekt Šablony

Informujeme