Mateřská škola Kochánky Mateřská škola Kochánky
Kontakt
Kochánky 146,
Předměřice nad Jizerou
294 74

+420 605 863 256
skolka@kochanky.cz
Akce II.pololetí školního roku 2023/2024  
  Leden  
5.1. Královský ples - Mš dopoledne  
10.1.  Divadlo -  MŠ dopoledne  
11. 1. Návštěva krmelce - MŠ dopoledne  
24.1. Ledové království - MŠ dopoledne - (možnost přjít v kostýmu, případně v modré a bílé barvě)  
  Únor  
6.2 a 7.2. Školní přiravenost - (určeno pro rodiče předškolních dětí, individuální konzultace)  
9.2. Projektový den - "Poznej svoji zahradu" od autorů naší zahrady Mateřské školy (zavěšování budek, stromolezkyně) - MŠ dopoledne  
  Návštěva místní kronikářky - termín bude upřesněn - MŠ dopoledne  
14. 2. Masopustní rej masek - MŠ dopoledne  
21.2. Pyžamový den - MŠ dopoledne  
23. 2. Vystoupení na Mezinárodní den žen (vybrané děti, odpoledne, hasičská zbrojnice)  
24. 2. Vystoupení na Vítání občánků (vybrané děti, dopoledne, hasičská zbrojnice)  
29.2. Divadlo "Princezna Žabka" - MŠ dopoledne  
  Březen  
  Setkání s pedagogem ze Základní školy Husovo nám. (připravenost žáků do ZŠ) - termín bude upřesněn  
11. - 15.3. Návštěva místního zemědělce (ukázka hospodářské zvěře)  
19.3. Dny otevřených dveří od 15.30 - 16.30 hod.  
20. 3. Vynášení "Morany" - rozloučení s paní Zimou - průvod vsí (při nepřízni počasí se akce ruší)  
26. 3. Akce "Školníček" - základní škola Benátky nad Jizerou - akce pro předškolní žáky  
  Práce na zahradě (jarní příprava zahrady, úklid zahrady)  
  Duben  
3. 4. Návštěva místní knihovny  
4. 4. Zápis do Základní školy Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou  
22. 4. Mezinárodní den Země  
24. 4. Divadlo "O prasátkách" - MŠ dopoledne  
30. 4. Čarodějnický den v MŠ (možnost přijít v kostýmu)  
  Květen  
6. 5. - 10.5. Týdenní téma - "To jsem já a moje rodina" (možnost donést fotografii rodiny)  
14.5. Zápis do Mateřské školy Kochánky od 15.30 - 16.30hod.  
16. 5. Rozloučení s předškoláky - besídka od 15.30 hod.  
  Výlet do hájovny Slepeč termín bude upřesněn  
28.5. Celodenní výlet - zámek Sychrov - "Lesní putování" - odjezd v 7.30hod!!! plánovaný návrat do Mš mezi 14 a 15hod.    
29.5. Fotografování MŠ dopoledne - 8.30hod.  
31. 5. Den dětí v MŠ (sportovní dopoledne na školní zahradě)  
  Červen  
6. 6. Noční hra - 17.30 - 21.00 (určeno pro děti, které odcházejí do ZŠ)  
18. 6. Výlet k řece Jizeře (pozorování přírody, brouzdání ve vodě)  
     
     
Protipožární cvičení - 1x za měsíc dopoledne v MŠ  
Projekt "Se Sokolem do života" probíhá průběžně celý školní rok  
Každý pátek výuka hry na flétnu.  
Změna programu vyhrazena. O případné změně budeme informovat.