Tématické pozadí

Úvod

Vítejte na stránkách mateřské školky Kochánky!

Mateřská škola Kochánky je jednotřídní vesnickou školou s kapacitou 21 dětí. Naleznete nás na okraji obce Kochánky v budově, která již dříve k těmto účelům sloužila. Na budovu školy navazuje nově zrekonstruovaná zahrada, ve které je umístěno několik dětských herních prvků a velké pískoviště. Vzhledem k tomu, že škola se nachází na okraji obce, máme blízko k přírodě, kterou s dětmi poznáváme.

Naším cílem je vytvořit optimální podmínky pro všestranný rozvoj dětí. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Rok na vesnici“, který směřuje k harmonickému rozvoji dětské osobnosti s ohledem na individualitu každého dítěte. Hlavními cíli programu jsou:

1) Seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí (domácnost, obec, příroda) a vytvořit k tomuto prostředí kladný vztah.

2) Pomoci dítěti osvojit si takové normy chování, díky kterým bude plnohodnotným členem společnosti a bude mít kladný vztah s lidmi v jeho okolí.

Seznámit děti s místem bydliště a jeho okolím je základním předpokladem pro jeho orientaci ve světě, proto je tento bod jedním z hlavních cílů našeho vzdělávacího programu. V mateřské škole se dítě poprvé za svůj život dostává do širší společnosti lidí a proto je druhým bodem našeho vzdělávacího programu osvojování takových norem chování, díky kterým bude dítě plnohodnotným členem společnosti a bude mít kladný vztah s ostatními lidmi v jeho okolí. K naplnění prvního vzdělávacího cíle dochází především při řízených činnostech ve třídě a při vycházkách po obci a okolní přírodě. Druhý vzdělávací cíl je naplňován především běžnými činnostmi v mateřské škole, kdy se děti za přítomnosti učitelky mezi sebou učí jak se chovat jeden k druhému, učí se mezi sebou podělit o hračky, poděkovat a pomoci mladšímu kamarádovi.

Rodiče jsou hlavní vychovatelé – mi na rodinnou výchovu navazujeme a doplňujeme. Neučíme děti v MŠ oblékat, jíst lžící, obouvat se, mít si ruce  a používat WC – pomáháme a podporujeme, ale tyto činnosti, by dítě mělo umět z domova. Nejde o to, že bychom si chtěli usnadnit práci, ale o to, aby dítě bylo vedeno k co největší samostatnosti při samoobslužných činnostech. Dítě má totiž ze zvládání těchto činností velkou radost.

Základním úkolem naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

 

Stránky vytvořil Michal Kvasnička v roce 2013.